RCLS Subpages:
RCLS

Què és el Radio Club La Salle?

El Ràdio Club la Salle ha estat, des del 1997, un lloc de trobada per a persones amb ganes d’experimentar i estudiar tots els temes tècnics relacionats en el desenvolupament del servei d’Aficionats, estimulant la recerca radioelèctrica, electrònica i de les telecomunicacions en general. El Ràdio Club és coordinat des del Departament de Comunicacions i Teoria del senyal, i promou projectes final de carrera d’Enginyeria Tècnica, així com, temàtiques per a intensificadors. L’equip de treball també compta amb el suport de col·laboradors voluntaris.

Cada any s’intenta assolir nous reptes, així des del RCLS es realitzen activitats relacionades amb la formació i la investigació en el camp de les telecomunicacions. Des de fa tres anys La Salle té instal·lat l’únic observatori Nacional de detecció de meteorits utilitzant tècniques de radio, col·laborant amb entitats tan significatives com la NASA i d’altres Universitats d’arreu del món.

Altres camps de recerca estan destinats a àrees tan diverses com les comunicacions terrestres i espacials. Alguna de les fites pels propers anys passen per poder instal·lar un Radiotelescopi o formar part del programa mundial SAREX (The Amateur Radio on the International Space Station).

El RCLS disposa d’equipament per efectuar comunicacions digitals via ràdio, així com per rebre senyals de freqüències decamètriques i de Satèl·lits.