RCLS Subpages:
Junta Directiva

Junta Directiva

 

DAVID BADIA I FOLGUERA

· Director del Ràdio Club

· Cap del Departament de Comunicacions i Teoria de la Senyal

· Cap d’Estudis de la titulació d’Enginyeria Superior de Telecomunicació

· Professor de Compatibilitat Electromagnètica i Mesures Electròniques

· e-mail: david@salle.url.edu

 

 

 

 

 

ENRIC FRAILE ALGECIRAS

EA3BTZ

 

· Coordinador del Ràdio Club

· Professor d’Enginyeria i Màsters

· e-mail: e.fraile@telefonica.net // web

 

Socis Fundadors

 

DANIEL CABEDO I PUY

· Ex-Director de la Universitat d’Enginyeria i Arquitectura la Salle

 

 

DAVID BADIA I FOLGUERA

· Director del Ràdio Club

· Cap del Departament de Comunicacions i Teoria de la Senyal

· Cap d’Estudis de la titulació d’Enginyeria Superior de Telecomunicació

· Professor de Compatibilitat Electromagnètica i Mesures Electròniques

· e-mail: david@salle.url.edu

 

 

 

ENRIC FRAILE ALGECIRAS

EA3BTZ

 

· Coordinador del Ràdio Club

· Professor d’Enginyeria i Màsters

· e-mail: e.fraile@telefonica.net // web

 

CARLES GIOL I DRAPER

· Departament d’Electrònica i Publicacions

· e-mail: cgiol@salle.url.edu

 

 

SIMO GRAELLS I CASTELLÀ

· Cap d’Estudis de la titulació d’Enginyeria Tècnica de Sistemes de Telecomunicació

· Professor de Comunicacions Òptiques i Optoelectrònica

· e-mail: simo@salle.url.edu

 

 

JAVIER PAJARES VEGA

· Professor d’Àlgebra i Comunicacions Digitals

· e-mail: fpajares@salle.url.edu

 

 

CARLES VILELLA I PARRA

· Professor d’Instrumentació Electrònica

· e-mail: carlesv@salle.url.edu

 

 

JOAN RAMON REGUÉ I MORRERES

· Professor de Mesures Electròniques

· e-mail: jramon@salle.url.edu

 

 

 

DR. MIQUEL RIBÓ I PAL

· Professor de Sistemes d’Alta Freqüència i Sistemes de Transmissió

· e-mail: mrp@salle.url.edu

 

 

 

DR. JOAN LLUÍS PIJOAN I VIDAL

· Cap de la secció de Comunicacions

· Pofessor de Tecnologies de Radiocomunicació

· e-mail: joanp@salle.url.edu