Intensificadors

ROGER GALOBARDES CASANOVAS

· Estudiant d’Enginyeria Tècnica en Sistemes de Telecomunicacions

· e-mail: tl17953@salleurl.edu

· 2009-2010