Practiques Ràdio Subpages:
Practiques Ràdio

MUNTATJE D’UN RECEPTOR DE FM COMERCIAL PER A DECODIFICAR SENYALS RDS

 La pràctica té la finalitat de montar un receptor per a poder decodificar dades en forma digital, extrets d’una senyal de ràdio en freqüència modulada (FM).

La realització es divideix en dues fases:
1ª – Muntatje d’un receptor de FM comercial amb PLL programable
2ª – Incorporació d’un decodificador RDS (Radio Data System) amb el que es poden veure les dades des d’un PC.

Les dues fases inclouen una part en la que l’alumne ha de, segons els seus propis càlculs, determinar alguns valors dels components del circuit. En la segona fase, pot montar-se opcionalment un circuit que ampliï el disseny inicial.

Per a facilitar els ajustaments i les mesures, el circuit s’ha dividit en tres blocs:
PLL: Vco, PLL, Pic, Loop-filter.
Receptor: Mesclador, Demodulador i Amplificador BF.
Decoder: Decoder RDS, software PC.

Tota la informació necessària per a la realització de la pràctica es troba en el pdf “PRÁCTICA_HW_06-07″ en Descargues.